Gatubarnsprojektet i Undrom engagerade he-
la bygden till förmån för Brasiliens gatubarn

Fantastisk samhörighet bland dem som samarbetade
Barnhemmet Jovem i São Paolo 


Barnhemmet Jovem i São Paolo star-
tades av polismannen Valter Renato. Denne hade under sitt arbete ute på gatorna konfronterats med de enorma behov som fanns bland gatubarnen. 1995 hade över 1 000 barn kunnat hjälpas tack vare hans insats. Hans arbete stöddes då bl a genom Pingst-
missionens U-landshjälp
(PMU), som också förmedlade intäkterna från kassetten GATANS BARN eller BARNENS GATA och från hela Gatubarnsprojektet i Undrom.
En rolig detalj i sammanhanget, i samband med föreställningarna, var att en del elever svärtade sina ansik-
ten, armar och ben och därefter klädde ut sig till gatubarn. Några av dem gick även runt med skoputsar-
lådor och erbjöd skoputs för en symbolisk summa, medan andra tvättade bilrutor på bilarna som var parkerade utanför på parkeringen. Ingen ur publiken kom undan!

           FN:s Barnkonvention
Eleverna tog själva ansvar
Gatubarnsprojektet låg rätt i tiden
Gatubarnsprojektet i Undrom låg helt rätt i tiden,
eftersom Kalknäs skola hade funderat på att lyfta
fram FN-konventionen om Barns Rättigheter under
året. Musicalen och projektet passade därför som
handen i handsken. Själva uppläggningen blev mycket
lyckad. Man kom som sagt att arbeta i skolan med
projektet under ett par temalektioner per vecka under
vårterminen. Samtliga elever delades in i olika arbets-
grupper och de fick själva möjlighet att välja vilken
grupp de ville jobba i. Följande grupper erbjöds:
 Grupp ansvarig för det dramatiska:
De elever som skulle framföra musicalen från scen hade
ett mödosamt arbete att öva in repliker och rörelsesche-
ma. Förutom övningarna på skoltid fick de lov att träffas
ytterligare en kväll i veckan hos teaterföreningen.
 Grupp ansvarig för sång:
Även de elever som skulle stå vid sidan av scenen, och
sköta om sånginslagen i de olika scenerna, fick öva ytter-
ligare en kväll i veckan. Stommen av kören bestod av
Happiness, Filadelfias egen barnkör.
Grupp ansvarig för scenkläder:
I flera scener kunde aktörerna använda sina egna kläder.
Men det behövdes också sys bl a polisuniformer och
gatubarnskläder. Eleverna i denna grupp sydde egenhän-
digt dessa kläder. Denna grupp ansvarade också för
makeup och klädbyten under själva föreställningen.
Grupp ansvarig för rekvisita & scenbyten:
Dessa elever var med och planerade rekvisitan från första
början. Inledningsvis for man till uppspelningsplatsen och
mätte. Därefter byggdes modeller av de planerade sce-
nerna, för att slutligen bygga dem i full storlek.
Grupp ansvarig för annonsering & presskontakter:
Hela projektet lyftes fram både i lokalpressen och i lokal-
och närradion. Utöver detta arbete skötte mediagruppen
om all form av affischering. Dessutom gjorde man en upp-
skattad utställning om gatubarn som visades i samband
med premiären och som efteråt ställdes ut på biblioteket.