Gatubarnsprojektet i Undrom fick hela byn att
engagera sig  -  Mer än 40 000 kr samlades in

Framgångsrik insamling för Brasiliens Gatubarn
En liten bakgrund till Gatubarns- 
  projektet i Undrom våren 1995
Under hösten 1993 började Rolf Ronestjärna, pastor på Filadelfia i Undrom, att skissa på handlingen
för den musical som skulle komma
att utgöra utgångspunkt för hela
Gatubarnsprojektet i Undrom.
I bakhuvudet bar han på en vision
att Församlingen skulle kunna gö-
ra något tillsammans med bygdens
olika föreningar.
När själva grundidén och sångerna var klara inbjöd han bygdens kulturförening, Botaton, till sam-
arbete. Botaton nappade genast på idén, men man beslöt ändå att lägga projektet på is eftersom de var i full gång med en annan produktion just då. Filadelfias barnkör Happiness, satte dock genast igång med att öva in sångerna.
Vintern 1994 körde Botaton igång
med att bearbeta manuset och skriva repliker. Våren 1995 inbjöds även Kalknäs skola att vara med i satsningen och skolan avsatte inledningsvis två lektioner varje vecka för projektets räkning. Arbetet kom givetvis att intensi-fieras allt mer ju närmare premiä-
ren man kom. Lite senare inbjöds även Undroms IF, Pensionärsföre-
ningen och den lokala Rödakorset-
sektionen att vara med i projektet. Dessa hjälpte bl a till med att baka bröd till fikat i samband med föreställningarna.
Den 7-8/4 1995 framfördes tre föreställningar på Folkets Hus i byn och man fick sammanlagt in ca 11 500 kr, en summa som därefter förmedlades till Barnhemmet Jovem i São Paolo via Pingstmis- sionens U-landshjälp.En barnmusical uppfördes
Filadelfia, Botaton och Kalknäs skola
i nära samarbete med varandra
Tre föreställningar av musicalen
GATANS BARN eller BARNENS GATA
uppfördes i Sunnersta Folkets Hus.
Alla elever på skolan var engagerade i
uppförandet av musicalen. Evenemanget uppmärksammades även i rikspressen.


En musikkassett spelades in
Första upplagan på 500 kassetter såldes
slut och ytterligare upplaga togs fram
Sommaren 1995 spelades musica-
len in på kassett hos Clav Studio i
Sundsvall. 500 kassetter tryck-
tes inledningsvis upp. Ganska
snart hade dock dessa sålts slut
och ytterligare 1 000 kassetter
togs därför fram. Kassetten inbring-
ade ytterligare ca 30 000 kr till
Barnhemmet Jovem. Kassetten
kan rekvireras direkt från Rolf
Ronestjärna
mot endast utlägg
för fraktkostnad.Ett nothäfte producerades
Dialogen och sångerna gjordes till-
gängliga för intresserade barnkörer
Pingstförsamlingarnas Ung-
domsarbetes (PU)
initiativ produ-
cerades även ett nothäfte av Rolf
Ronestjärna
. Även nothäftet kan
rekvireras direkt från honom mot
endast utlägg för fraktkostnad.
Förutom noterna till musicalens
samtliga sju sånger, finns även all
dialog med. Dessutom finns ock-
så kassettens berättartext ned-
tecknad. Kassetten kan rekvireras
direkt från Rolf Ronestjärna mot
endast utlägg för fraktkostnad.