Det går en bro från tro till ro
Svenska Psalmboken #303