Stiger jag upp till himlen, finns Du
där, lägger jag mig i dödsriket, är
Du också där. Tog jag morgon rod-
nadens vingar, gick jag till vila
ytterst i havet, skulle Du nå mig
även där och gripa mig med Din hand
Ps.139:9-10