Det som blir sått föraktat uppstår
i härlighet. Det som blir sått
svagt uppstår fullt av kraft. Det
som blir sått som en kropp med
fysiskt liv uppstår som en kropp
med ande - 1 Kor.15:43-44