Men han talade genast till dem och
sade: - Lugn, det är jag. Var
inte rädda! Och han steg i båten
till dem och vinden lade sig
Mark.6:50-51