GATANS BARN eller BARNENS GATA

Musicalen GATANS BARN eller BARNENS GATA, som framfördes i Undrom våren 1995, fick ett enormt genomslag, både inom och utanför bygden, och resulterade framförallt i en fin hjälpinsats för gatubarnen i São Paolo. Efteråt utmynnade projektet även i en kassett-
inspelning och ett nothäfte, som fortfarande finns tillgängliga för ev intresserad.


Klicka gärna på kassetten för mer information om Gatubarnsprojektet